Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture: zhurnal. Vyp.1 [117]: 2018 / gl. red. I. Prokhorova