Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture: zhurnal. Vyp.2 [118]: 2018 / gl. red. I. Prokhorova