Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta: zhurnal. №430: mai 2018 / gl. red. V.P. Zinov'ev