Zhurnal rossiiskikh i vostochnoevropeiskikh istoricheskikh issledovanii.. №1[5]: 2014 / gl. red. A.R. Diukov