Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture: zhurnal. Vyp.1 [99]: 2015 / gl. red. I. Prokhorova