Teoriia mody: odezhda, telo, kul'tura: mezhdunarodnyi zhurnal. Vyp.36: leto 2015; \ / shef-red. L. Aliab'eva