Teoriia mody: odezhda, telo, kul'tura: mezhdunarodnyi zhurnal. Vyp.37: leto 2015 / shef-red. L. Aliab'eva