Mir Severa: zhurnal. Vyp.5: 2015 / gl. red. V. Ogryzko