Istoricheskii arkhiv: nauchno-publikatorskii zhurnal. Vyp.4: 2015 / gl. red. A.A. Chernobaev