Sinii divan: Filosofsko-teoreticheskii zhurnal. Vyp.20 / pod red. E. Petrovskoi