Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture: zhurnal. Vyp.2 [106]: 2016 / gl. red. I. Prokhorova