Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture: zhurnal. Vyp.1 [105], 2016 / gl. red. I. Prokhorova