Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture. Vyp.3 (107) - 2016 / Glav.red. I.Prokhorova