POLIS [Politicheskie issledovaniia]: nauchnyi i kul'turno-prosvetitel'skii zhurnal. Vyp.6 (156): 2016 / Glav. red. S.V. Chugrov