Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture: zhurnal. Vyp.3 [113]: 2017 / gl. red. I. Prokhorova