Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriia: zhurnal. №48 / gl. red. V.P. Zinov'ev