Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriia: zhurnal. №49 / gl. red. V.P. Zinov'ev