Gody: istoricheskii, literaturno-khudozhestvennyi, kul'turologicheskii, informatsionno-analiticheskii zhurnal. №1 [43]: 2017 / gl. red. N. Il'kevich