Letter: R. Number of books: 268

Regiony Rossii. Natsional'nye prioritety: federal'nyi politiko-ekonomicheskii zhurnal. Vyp.1: 2018 / gl. red. O.V. Chernokoz

Regiony Rossii.

ISBN:
Other info: Moskva; Ekaterinburg Regiony Rossii, 2018, 60
Book #: 995620     List #: 2332
Price USD: 33,00

Annotation:
Available: Check the availability

Regiony Rossii. Natsional'nye prioritety: federal'nyi politiko-ekonomicheskii zhurnal. Vyp.2: 2018 / gl. red. O.V. Chernokoz

Regiony Rossii.

ISBN:
Other info: Moskva; Ekaterinburg Regiony Rossii, 2018, 64
Book #: 995630     List #: 2332
Price USD: 33,00

Annotation:
Available: Check the availability

Regiony Rossii. Natsional'nye prioritety: federal'nyi politiko-ekonomicheskii zhurnal. Vyp.3 [102]: 2018 / gl. red. O.V. Chernokoz

Regiony Rossii.

ISBN:
Other info: Moskva; Ekaterinburg Regiony Rossii, 2018, 60
Book #: 1002280     List #: 2346
Price USD: 33,00

Annotation:
Available: Check the availability

Regiony Rossii. Natsional'nye prioritety: federal'nyi politiko-ekonomicheskii zhurnal. Vyp.4 [144]: 2018 / gl. red. O.V. Chernokoz

Regiony Rossii.

ISBN:
Other info: Moskva; Ekaterinburg Regiony Rossii, 2018, 66
Book #: 1007930     List #: 2358
Price USD: 33,00

Annotation:
Available: Check the availability

Regiony Rossii. Natsional'nye prioritety: federal'nyi politiko-ekonomicheskii zhurnal. Vyp.5 [145]: 2018 / gl. red. O.V. Chernokoz

Regiony Rossii.

ISBN:
Other info: Moskva; Ekaterinburg Regiony Rossii, 2018, 72
Book #: 1013580     List #: 2369
Price USD: 33,00

Annotation:
Available: Check the availability

Regiony Rossii. Natsional'nye prioritety: federal'nyi politiko-ekonomicheskii zhurnal. №1-12: 2019 / gl. red. O.V. Chernokoz

ISBN:
Other info: Moskva; Ekaterinburg Regiony Rossii, 2019, 64
Book #: 1060600     List #: 2463
Price USD: 396,00

Annotation:
Available: Check the availability

Religiovedenie: nauchno-teoreticheskii zhurnal. Vyp.1: 2018 / gl. red. A.P. Zabiiako

Religiovedenie

ISBN: ISSN 2072-8662
Other info: Blagoveshchensk Religiovedenie, 2018, 162
Book #: 1006410     List #: 2355
Price USD: 43,00

Annotation:
Available: Check the availability

Religiovedenie: nauchno-teoreticheskii zhurnal. Vyp.1-4: 2019 / gl. red. A.P. Zabiiako

ISBN: ISSN 2072-8662
Other info: Blagoveshchensk Religiovedenie, 2019, 148
Book #: 1093470     List #: 2529
Price USD: 172,00

Annotation:
Available: Check the availability

Rhema. Rema: zhurnal. Vyp.3: 2018 / red. A.A. Kozarenko

ISBN: ISSN 2500-2953
Other info: Moskva MPGU, 2018, 152
Book #: 1074190     List #: 2491
Price USD: 27,00

Annotation:
Available: Check the availability

Rhema. Rema: zhurnal. Vyp.1-4: 2019 / red. A.A. Kozarenko

ISBN: ISSN 2500-2953
Other info: Moskva MPGU, 2019, 124
Book #: 1078200     List #: 2498
Price USD: 56,00

Annotation:
Available: Check the availability
Letter: R. Number of books: 268