Category: Religion.
Number of books: 13

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.. №1-12: 2020 / gl. red. episkop Balashikhinskii Nikolai [ S.V. Pogrebniak]

ISBN: ISSN 0132-862X
Other info: Moskva Izdatel'stvo Moskovskoi Patriarkhii, 2020, 96
Book #: 1123390     List #: 2594
Price USD: 165,00

Annotation:
Available: Yes

Studia Religiosa Rossica: nauchnyi zhurnal o religii. №2: aprel' - iiun' 2019 / gl. red. N.V. Shaburov

ISBN: ISBN 5-264-00892-2
Other info: Moskva RGGU, 2018, 134
Book #: 1098380     List #: 2541
Price USD: 11,00

Annotation:
Available: Check the availability

Religiovedenie: nauchno-teoreticheskii zhurnal. Vyp.1-4: 2019 / gl. red. A.P. Zabiiako

ISBN: ISSN 2072-8662
Other info: Blagoveshchensk Religiovedenie, 2019, 148
Book #: 1093470     List #: 2529
Price USD: 172,00

Annotation:
Available: Check the availability

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.. №1-12: 2019 / gl. red. episkop Balashikhinskii Nikolai

ISBN: ISSN 0132-862X
Other info: Moskva Izdatel'stvo Moskovskoi Patriarkhii, 2019, 96
Book #: 1073840     List #: 2491
Price USD: 156,00

Annotation:
Available: Check the availability

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.. Vyp.5: 2018 / gl. red. episkop Balashikhinskii Nikolai

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.

ISBN: ISSN 0132-862X
Other info: Moskva Izdatel'stvo Moskovskoi Patriarkhii, 2018, 96
Book #: 1013540     List #: 2369
Price USD: 13,00

Annotation:
Available: Check the availability

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.. Vyp.4: 2018 / gl. red. episkop Balashikhinskii Nikolai

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.

ISBN: ISSN 0132-862X
Other info: Moskva Izdatel'stvo Moskovskoi Patriarkhii, 2018, 96
Book #: 1013530     List #: 2369
Price USD: 13,00

Annotation:
Available: Check the availability

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.. Vyp.3: 2018 / gl. red. episkop Balashikhinskii Nikolai

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.

ISBN: ISSN 0132-862X
Other info: Moskva Izdatel'stvo Moskovskoi Patriarkhii, 2018, 96
Book #: 1013520     List #: 2369
Price USD: 13,00

Annotation:
Available: Check the availability

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.. Vyp.2: 2018 / gl. red. episkop Balashikhinskii Nikolai

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.

ISBN: ISSN 0132-862X
Other info: Moskva Izdatel'stvo Moskovskoi Patriarkhii, 2018, 96
Book #: 1007900     List #: 2358
Price USD: 13,00

Annotation:
Available: Check the availability

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.. Vyp.1: 2018 / gl. red. episkop Balashikhinskii Nikolai

Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii.

ISBN: ISSN 0132-862X
Other info: Moskva Izdatel'stvo Moskovskoi Patriarkhii, 2018, 96
Book #: 1007450     List #: 2357
Price USD: 13,00

Annotation:
Available: Check the availability

Religiovedenie: nauchno-teoreticheskii zhurnal. Vyp.1: 2018 / gl. red. A.P. Zabiiako

Religiovedenie

ISBN: ISSN 2072-8662
Other info: Blagoveshchensk Religiovedenie, 2018, 162
Book #: 1006410     List #: 2355
Price USD: 43,00

Annotation:
Available: Check the availability
Category: Religion.
Number of books: 13