Koronarnyi sindrom: stikhi[ia] trekh epokh

Author: Studenikin Viacheslav