Nikolai Luganskii: tvorcheskii khronograf / avt.-sost. L.B. Luganskii; red. I.N. Vanovskaia