Mir Paustovskogo: Kul'turno-prosvetitel'nyi i literaturno-khudozhestvennyi zhurnal. Vyp. 28/2010 / Gl.red.G. Kornilova