Golos epokhi: literaturno-obshchestvennyi zhurnal. Vyp.4: 2012 / Gl. red. E.V. Semenova