Golos epokhi: literaturno-obshchestvennyi zhurnal. Vyp.3: 2013 / Gl. red. E.V. Semenova