Istoricheskii arkhiv: nauchno-publikatorskii zhurnal. Vyp 6: 2014 / gl. red. A.A. Chernobaev