Sobranie stikhotvorenii.

Author: Gomorev Anatolii