Taganskii raion Moskvy. / gl. red. G. Bilialitdinova; avtory G. Bilialitdinova i A. Tarasov