Gody: istoricheskii, literaturno-khudozhestvennyi, kul'turologicheskii, informatsionno-analiticheskii zhurnal. №1: 2014 / gl. red. N. Il'kevich