Zvezda: literaturno-khudozhestvennyi i obshchestvenno-politicheskii zhurnal. Vyp.4: 2019 / red. kol.: K.M. Azadovskii, E.V. Anisimov, A.G. Bitov i dr.