Teoriia mody: odezhda, telo, kul'tura: mezhdunarodnyi zhurnal. Vyp.48: leto 2018 / shef-red. L. Aliab'eva