Zvezda: literaturno-khudozhestvennyi i obshchestvenno-politicheskii zhurnal. Vyp.11: 2019 / red. kol.: K.M. Azadovskii i dr.