Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture: zhurnal. Vyp.6 [128]: 2019 / gl. red. I. Prokhorova