Istoriia gosudarstva i prava: zhurnal. №1-12: 2020 / gl. red. I.A. Isaev