Istorik: zhurnal ob aktual'nom proshlom. №11 [71]: 2020 / gl. red. V. Rudakov