Zemlia Borovskaia: stranitsy istorii. Vyp.3 / red. kol.: V.I. Osipov i dr.