Vysokim slogom o tebe, moi Krym: poeticheskii sbornik sonetov i venkov sonetov / sost. N.V. Plaksina