Grigorii Potemkin, Aleksandr Suvorov: grandioznye pobediteli / V.V. Ogarkov, M.L. Peskovskii

Author: Ogarkov V.V.