Iumor 2019: sbornik proizvedenii nominantov natsional'nykh literaturnykh premii "Poet goda" i "Pisatel' goda" v nominatsii "Iumor". Kn.1-3 / vyp. red. T. Evteva, T. Voilokova.