Muza. Mezhdunarodnyi literaturnyi al'manakh. Vyp.35 / gl. red. V. Lebedinskii