Tsentral'noevropeiskie issledovaniia.. 2020. vyp.3 [12]. / gl. red. O.V. Khavanova