Sovremennoe eseninovedenie: nauchno-metodicheskii zhurnal. Vyp.1 [60]: 2022 / glavnyi redaktor O.E. Voronova