Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture: zhurnal. Vyp.2 [142]: 2022 / glavnyi redaktor I. Prokhorova