Sovremennoe eseninovedenie: nauchno-metodicheskii zhurnal. Vyp.2 [61]: 2022 / glavnyi redaktor O.E. Voronova