Sovremennoe eseninovedenie: nauchno-metodicheskii zhurnal. Vyp.3 [62]: 2022 / glavnyi redaktor O.E. Voronova