POLIS [Politicheskie issledovaniia]: nauchnyi i kul'turno-prosvetitel'skii zhurnal. Vyp.6: 2022 / glavnyi redaktor S.V. Chugrov