Zvezda: literaturno-khudozhestvennyi i obshchestvenno-politicheskii zhurnal. Vyp.12: 2022 / glavnyi redaktor A.Iu. Ar'ev