Sovremennoe eseninovedenie: nauchno-metodicheskii zhurnal. Vyp.4 [64]: 2022 / glavnyi redaktor O.E. Voronova