Nash sovremennik: zhurnal pisatelei Rossii. Vyp.3: 2023 / glavnyi redaktor S. Kuniaev