Sovremennoe eseninovedenie: nauchno-metodicheskii zhurnal. Vyp.1 [64]: 2023 / glavnyi redaktor O.E. Voronova